top of page

Akita Nytt

Akita Nytt är Akita Inu Sällskapets medlemstidning som utkommer fyra gånger per år. April, juli, september och december. Manusstopp är den 15e månaden före.  Redaktionen består av Linnéa Sjöholm och Inge Sjöholm.

Vi tar tacksamt emot era bidrag, per telefon eller mejl:

Redaktör
Inge Sjöholm
070-66 58 549
akitanytt@akitainusallskapet.se

Postadress Akita Nytt:
Akita Nytt
c/o Inge Sjöholm
Räften 354
247 91 Södra Sandby

bottom of page