Rasstandard

För rasstandard, vänligen klicka på länken: https://www.skk.se/globalassets/dokument/rasstandarder/standard-akita-fci255.pdf

Var vänlig kopiera ej text eller dokumentet i sin helhet utan använd er av länkning. På så sätt kommer inga felaktiga versioner att vara publicerade.