top of page

Rasdelning

Författare: Lotte Lekholm. (tempusändringar av redaktionen)

 

Akitan är en gammal ras som har förändrats mycket under det senaste århundradet. Olika typer har renodlats allt mer vilket lett till hårda diskussioner mellan deras förespråkare. Konsekvenserna av denna utveckling togs vid milleniumskiftet och rasen delades i två: Akita och American Akita.

Japansk och Amerikans typ

Den japanska typen motsvarar Akitans nya rasstandard: FCI:s nr 255. Akita förblir i grupp 5 (Spetsar och raser av urhundstyp) enligt FCIs rasgruppsindelning. Dagens moderna Akita är en medveten återgång till den pre-europeiska jakthunden i Japan.

Amerikan.jpg

Den amerikanska typen av Akita är utvecklad från det tidiga 1900-talets Akita. Nu får typen erkännande som en egen ras under rasnamnet American Akita, FCI:s rasstandard nr 344. Rasen återgår från 2006 till grupp 5 enligt FCI:s uppdelning

Skillnader mest i utseendet

Raserna skiljer sig ännu åt framförallt i utseendet. Den japanska Akitan är en lite lättare hund med ett mer orientaliskt utseende. Pälsfärgen är antingen röd, sesam, vit eller tigrerad. Med undantag för vita hundar ska samtliga ha “urajiro”; en ljusare uttoning på kinder, nos, haka, hals, bröst, mage, insida av ben samt undersidan på svansen. American Akita är större och har kraftigare kroppsbyggnad än Akitan och ett mer björnlikt utseende. Den kan ha vilken pälsfärg som helst men färgen ska vara ren och eventuella tecken välbalanserade och i harmoni med hunden som helhet. Mask och bläs är tillåtet med undantag för helvita hundar.


Stamböckerna är stängda

 

I och med rasdelningen infördes avelsförbud för icke typad Akita. Stamböckerna stängdes för bägge raserna. Det innebar att parning endast tilläts mellan intypade individer i respektive ras och att ingen korsavel mellan raserna fick  förekomma. Endast typade hundar fick hädanefter tävla. 
Ett antal hundar, vars typ gjorde dem till godkända American Akita, kom ändå att förbli Akitor då deras ägare välde att inte typaom sina hundar.


Enbart FCI-anslutna

 

Rasdelningen berörde enbart FCI anslutna länder. USA och Australien står t ex utanför och där ses båda typerna fortfarande som Akita. England, som inte heller är FCI-anslutet, har däremot beslutat att dela raserna.

 

Vad innebar typningen?

 

Hunden behöll sitt gamla id-nummer och sina tidigare meriter. Om hunden fick ett nytt rasnamn påverkades  inte ID-märkning, ägarregistrering eller några andra uppgifter som är styrda av hundens registreringsnummer. Däremot kunde  en hund omtypad till American Akita inte längre ställas ut som Akita. Typningen baserades helt på individen och påverkades inte av föräldrar eller kullsyskons typ. Hunden var tvungen att vara minst vara nio månader för att få typas.


Vad hände om hunden inte blev typad?

 

För en sällskapshund som varken kom att användas i avel, ställas ut eller tävlas spelade typningen mindre roll, men det gick inte att ändra sig i efterhand.


Hur gick typningen till?

 

En av SKK godkänd utställningsdomare för Akita bedömde vilken typ hunden mest motsvarade,  och fyllde i ett typningsintyg som sedan skickades tillsammans med registreringsbeviset till SKK. Blec hunden typad till Akita återficks registeringsbeviset med bokstaven A stämplat efter registreringsnumret. Hade hunden bedömts vara en American Akita skickade SKK ett nytt registreringsbevis, med GJD efter idnumret. Det gamla registreringsbeviset returnerades makulerat. Typningen var gratis. Det gick inte att typa mer än en gång.

 

Senast uppdaterad ( 2007-04-11)

bottom of page