Kommittéer

VILL DU VARA MED?
Det finns plats för många fler i våra kommittéer! Inga förkunskaper krävs och du behöver inte vara med i styrelsen för att vara med i kommittéerna.

Varmt välkommen att höra av dig till någon i styrelsen eller kommittéerna vid intresse!

 

Avelskommittén:
Avelsfunktionär: David Fredriksson
Karin Sjöholm Östlund
Sandra Wohlin

 

Utställningskommitté:
Ansvarig (CUA): Karin Sjöholm Östlund
Linnea Sjöholm
Inge Sjöholm

 

Redaktionskommittén Akita Nytt:
Ansvarig utgivare:
David Fredriksson

Redaktörer:
Sandra Wohlin

 

Webmaster:
Sandra Wohlin
David Fredriksson

PR-kommitté:
Carina Borg Brogren

Rasinformatör:
Samtliga i styrelsen

Aktivitetskommitté:
Sara Wiklund (Ansvarig)
Carina Borg Brogren
Camilla Höög
Hans Abenius