top of page

Mental Hälsa

Mentalbeskrivning Hund (MH)

 

Vad är MH?

 

Hundens beteende beskrivs i olika situationer där bland annat hundens agerande mot människor beskrivs i en intensitetsskala. Hunden blir inte godkänd eller underkänd i mentalbeskrivning men givetvis är vissa reaktioner bättre än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till.

 

Bland annat beskrivs hur hunden reagerar vid kontakt och i samarbete med en främmande människa, genom lek och därefter hantering utförd av testledaren.

 

Förföljande och gripande beskrivs genom att beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter en trasa som dras i sick-sack mönster. Här ser man på hur snabbt hunden startar och fullföljer och vad den gör när den kommer fram till trasan.

 

I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig då det inte händer något.

 

avståndsleken ges hunden tillfälle att engagera sig i lek med figurant på avstånd från hundägaren.

 

Hundens reaktioner beskrivs när den utsätts för en visuell överraskning. Detta sker genom att en uppstoppad overall plötsligt dras upp framför hunden och beskrivaren iakttar hur hunden både reagerar och avreagerar på overallen.

 

Ljudkänslighet beskrivs, liksom hundens reaktioner inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig hunden i form av två människor utklädda till spöken.
Beskrivningen avslutas med lek och skottprov.

 

Källa: Svenska Brukshundsklubbens hemsida.

 

Idag är drygt 20 akitor mentalbeskrivna sedan 1998 i Sverige!

 

För att rasen akita ska få en MH-profil så krävs minst 30 mentalbeskrivna akitor. Med MH-profil menas ett medelvärde över utförda MH-resultat inom rasen. Med en MH-profil kan man se vart rasen är i dagsläget i form utav ett spindeldiagram.

 

Som uppfödare kan du aktivt välja vart du vill styra mentaliteten med hjälp ut av bland annat MH-beskrivningar. MH är ett verktyg för uppfödare av vad som nedärvs – i en hel kull och inte hos en individ.

 

Det är en fördel att MH-beskriva en unghund för att bäst läsa av vad hunden ärvt och inte vad den lärt sig av erfarenhet. Dock är det inga problem att MH-beskriva vuxna hundar men man bör ta hänsyn till åldern när man läser av resultatet. 
Det kan även vara intressant för en ”vanlig” akitaägare att se hur ens egen hund reagerar i olika situationer under en MH-beskrivning.

bottom of page