top of page

Om AIS

Akita inu sällskapet är den officiella rasklubben för akita i Sverige. Sällskapet grundades 1976 och är därmed Europas äldsta akitaklubb.

AIS är ansluten till Svenska Kennelklubben och, sedan den 1:e Januari 2000, även till SSUK – Svenska Spets- och Urhundsklubben.

 

Klubbens huvudsakliga syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för akitan, dess ägare och hundägandet i sig.

 

AIS ordnar bland annat utställningar och träffar för akitaintresserade. Vi anordnar regionala träffar för akitor, hittills i Stockholms-, Göteborgs-, Värmlands- och Skånetrakten. Akitadagarna, med utställning och lydnadstävling, anordnas en gång om året någonstans i Sverige.

 

Klubbtidningen, Akita-Nytt, utkommer fyra gånger per år. Alla är välkomna att sända in bidrag!

 

För närvarande har AIS runt 130 medlemmar.

bottom of page