top of page

Bli Medlem

Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Som medlem i Akita Inu Sällskapet är du med och avgör åt vilket håll klubben ska utvecklas. Du kan arbeta inom styrelsen, i någon kommitté, delta i akita-träffar, skriva i tidningen, mm. Gör din röst hörd – bli medlem!

Som helbetalande medlem får du:

  • Fullt medlemsskap i Akita Inu Sällskapet i ett år.

  • Medlemsskap även i moderklubben SSUK, Spets – och Urhundsklubben, med rätt att delta på deras utställningar.

  • Klubbens tidning Akita Nytt som utkommer med fyra nummer om året.

 

Bara en per hushåll behöver betala full medlemsavgift. Övriga kan bli familjemedlemmar.

 

Man kan givetvis bli medlem även om man ännu inte är en akita-ägare.

 

Medlemsskapet är rullande över året och avgiften beror på vilken typ av medlemsskap du är intresserad av.

 

Helbetalande medlem: ……325 kr/år
Familjemedlem: ……………. 50 kr/år

 

Bli medlem:

 

Att bli medlem är enkelt du följer bara dessa två nedanstående steg:

 

1. Sänd ett mejl till sekreterare@akitainusallskapet.se (sekreterare Inge Sjöholm) med följande information:

*Namn:
*Email:
*Gatuadress:
*Postnummer:
*Ort:
Övrigt:

* är obligatoriska fält

eller fyll i formuläret nedan.

 

2. Betala in avgiften på postgironummer 91 71 18-2. Ange namn och fullständig adress (välj “meddelande” istället för OCR), detta så vi kan koppla din betalning till rätt ansökan.

Kontakta oss

För att bli medlem i Akita Inu Sällskapet, fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

bottom of page