AIS ÅRSMÖTE DEN 6/3 INSTÄLLT!

På grund av Covid-19 har SKK bestämt att sammankomster som samlar fler än 8 personer inte får genomföras, och då enbart utomhus.

 

SKKs föreningskommitté har därför beslutat att klubbar med färre medlemmar än 3000 får skjuta upp sina årsmöten till 2022 förutsatt att:

  • klubben haft ett årsmöte under 2020 som avhandlat verksamhetsåret 2019

  • revisorerna har lämnat en revisionsberättelse utan några anmärkningar på styrelsens förvaltning under 2020.

 

Då AIS uppfyller dessa krav har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet till 2022.

Akita Inu Sällskapet

AIS står för Akita Inu Sällskapet och är officiell rasklubb för rasen akita. AIS grundades 1976 och är anslutet till Svenska Kennelklubben och Svenska Spets och Urhundsklubben.

Aktiviteter
 

Årsmöte 2021

Aktuellt
 

ATT KÖPA HUND

Läs mer här

 

IMPORTERA HUND

Läs mer här

Sponsorer

Bli sponsor

 

 

© 2020 by AIS